UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị nghe báo cáo dự thảo Đề án đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI)

Sáng 11/3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị nghe báo cáo dự thảo Đề án đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI), đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Doanh nhân nữ; Chi nhánh phòng thương mại và công nghiệp Việt Việt Nam tại Thanh Hóa;  Đại diện hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa anh Trần Văn Tân - Ủy viên Đoàn chủ tịch Hội, Tổng Giám đốc Công ty Phong Cách Mới đến dự. 
 
IMG_0231.JPG
 
Theo đó, Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện tỉnh Thanh Hóa năm 2019 có 08 chỉ số gồm: Tính minh bạch, tính năng động, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, vai trò của người đứng đầu.
 
 
IMG_0270.JPG

Chi nhánh phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương.
 
Văn phòng Hội DNT Thanh Hóa