Thông báo chương trình Cafe Doanh nhân số 01 năm 2020

Doanh nghiệp mới thành lập, cần làm gì để có nguồn vốn hoạt động? Quản trị dòng tiền - Vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Tất cả sẽ được các chuyên gia tài chính, lãnh đạo Ngân hàng, các doanh nhân thành đạt Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa chia sẻ tại chương trình Cafe Doanh nhân, với chủ đề "Dòng tiền - Dòng máu Doanh nghiệp" Thời gian: 7h45- 11h00, sáng thứ 7, ngày 04/01/2019, Địa điểm: Cafe Tầng 18 KS Central. Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ trân trọng thông báo!

80880444_583592912477635_3913183847717535744_o.jpg