Thông báo tổng hợp khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp Hội viên do dịch bệnh Covid-19

Dịch bệnh do Virus Covid 19 đang làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của rất nhiều doanh nghiệp Hội viên, đặc biệt ngành dịch vụ du lịch. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa gửi lời chia sẻ, động viên cùng các anh chị Hội viên. Đây là thời điểm chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn đẩy lùi dịch bệnh. 
Để có cơ sở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh có cơ chế, giải quyết những khó khăn của các doanh nghiệp Hội viên, Hội Doanh nhân trẻ trân trọng đề nghị các Doanh nghiệp Hội viên tổng hợp các khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành các cơ chế, chính sách để Doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp Hội viên, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo tỉnh vào các buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ.
Trân trọng cảm ơn các anh chị Hội viên. Chúc các anh chị Hội viên luôn mạnh khỏe, vững tay chèo để đưa doanh nghiệp của mình ngày càng vững mạnh.