Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Chủ tịch
4

Nguyễn Hồng Phong
Tổng giám đốc cty cp công nông nghiệp Tiến nông

Các phó chủ tịch
6

Nguyễn Xuân Hưng
TGĐ Công ty CP xây dựng & TM Xuân Hưng

10

Lê Thanh Ba
Giám đốc cty TNHH Hatuba

3

Cao Hoàng Đức
Giám đốc cty cp tập đoàn Đông Âu

8

Trịnh Văn Dương
Phó TGĐ Tổng cty Tiên Sơn Thanh Hóa

1

Lưu Văn Mạnh
Giám đốc – Cty CP phát triển Việt Hừng

5

Nguyễn Văn Thành
TGĐ Tổng cty CP Hợp Lực

Các uỷ viên
7

Trần Bình Trọng
CTy CP tư vấn xây dựng thương mại 68

9

Lê Thị Thúy Hiền
Giám đốc cty TNHH PT công nghệ & TB an ninh Việt Nam

2

Đỗ Văn Tôn
Giám đốc cty CP nông nghiệp hiện đại Tiến Nông